• سوابق و فعالیتهای معدنی شرکت در زمینه اکتشاف و بهره برداری   معادن باریت ...

  • معدن کاری  به عمل استخراج کانی‌های ارزشمند یا دیگر مواد از زمین و معمولاً از ...

  • مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گروه معادن فراسنگ شرق با بهره گیری از دو تخصص ...

  • شرکت گروه معادن فراسنگ شرق در در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی ...

شرکت سیمای ماندگار صیاد شیرازی